Arkusze blach

Profesjonalna obróbka arkuszy blach to wieloetapowy proces, który obejmuje projektowanie, tworzenie dokumentacji oraz realizację. Przejście całej ścieżki umożliwia ZW3D, czyli zintegrowany system CAD/CAM, a w zasadzie moduł ZW3D Sheet metal. Jaką funkcjonalność oferuje? Jakie możliwości tworzenia profili posiada oprogramowanie? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Jaką funkcjonalność oferuje moduł ZW3D Sheet metal?

Jak wspomniano we wstępie projektowanie i obróbkę blach w programie ZW3D oferuje dedykowany moduł Sheet metal. Obejmuje on pełen zestaw narzędzi umożliwiających tworzenie różnych projektów blach. Warto również podkreślić, że moduł ZW3D Sheet metal jest niezwykle intuicyjny oraz funkcjonalny, co jest możliwe dzięki przeniesieniu części poleceń często używanych przy obróbce blach do zakładki arkusza blachy. Przykładem może być nie tylko Wyciągnięcie, czy Otwór, ale również operacje Boole’a (Dodaj, Usuń i Wspólne),Szyk, Lustro, Fazowanie, Zaokrąglanie oraz wiele innych komend. W efekcie na wstążce dostępny jest naprawdę duży wybór narzędzi, co sprawia, że tworzenie arkuszy blach jest wygodne oraz szybkie.

ZW3D 2023 – nowe możliwości tworzenia profili

Najnowsza wersja programu ZW3D oferuje również nowe możliwości tworzenia profili, co zdecydowanie ułatwia pracę oraz podnosi funkcjonalność. Jedną z najważniejszych zmian jest dodanie funkcji „Zagięcie przez obrót”, która pozwala na wygodniejszą pracę z arkuszami blach, a co za tym idzie przyspiesza projektowanie detali wykonywanych jako kołnierz obrotowy. Polecenie to obsługuje zarówno wybieranie profilu otwartego, jak i zamkniętego. Wybrany profil utworzy blachę poprzez jej obrót, a użytkownik ma możliwość ustawienia kąta obrotu, grubości, promienia gięcia oraz współczynnik K blachy. Warto również podkreślić, że wszystkie te parametry umożliwiają odczyt wartości atrybutów blachy.

Istotną możliwością jest także odgięcie po profilach, które obsługuje nierównoległe profile. Co więcej, program obsługuje także krawędzie brył i niektórych mniej skomplikowanych krzywych, w tym łuków, krzywych splajn i krzywych z równań – 2D i 3D. Użyteczne są także odgięcia (Spłaszczone po profilach i Odgięcia po profilach), które umożliwiają lepsze modelowanie części końcowych po spawaniu.

Podsumowując należy stwierdzić, że tworzenie arkuszy blach w najnowszej wersji programu ZW3D jest nie tylko szybkie, ale również funkcjonalne. Szczegółowe informacje na jego temat oraz możliwość zakupu licencji do niego jest dostępna pod linkiem: https://www.zwcad.pl/zw3d-zintegrowany-system-cad-cam.html.