Rozwój produkcji stali

W ostatnich latach przemysł stalowy opowiedział się za stosowaniem pieców elektrycznych. Jak już wielokrotnie analizowaliśmy, duża różnorodność jakości i cech stali doprowadziła do powstania różnych opcji produkcji końcowej. Dlaczego? Ponieważ, podając przykład, rodzaj stali wymagany przez przemysł motoryzacyjny nie jest taki sam jak ten wymagany przez architekta, który preferuje elastyczność materiałów.

W ramach tego całego procesu innowacji i restrukturyzacji sektora, tendencja skierowała się w stronę pieców elektrycznych, zastępując tradycyjne wielkie piece.

W rzeczywistości, na całym świecie 75% stali jest już produkowane z wykorzystaniem tej metody opartej na energii elektrycznej. W rzeczywistości, pod wieloma względami, podstawa pracy i wyjaśnienie procesów jest praktycznie takie samo. Tylko, że istnieje szereg ulepszeń i korzyści z zastosowania pieca elektrycznego. Korzyści, które zamierzamy rozróżnić i podkreślić poniżej.

Po pierwsze, recykling jest znacznie skuteczniejszy. Podstawowym elementem jest złom, dzięki czemu wpływ na środowisko jest mniejszy. Z drugiej strony, wykorzystanie energii elektrycznej nie wymaga użycia węgla. Dzięki temu zmniejsza się emisja dwutlenku węgla.

Stal – stop żelaza z węglem

Jednak jesteśmy bardziej uzależnieni od energii elektrycznej. Konsekwentne zmiany cen tego źródła energii wpływają na wzrost cen produktu końcowego wytwarzanego w Polsce. Biorąc pod uwagę wysoką konkurencyjność innych krajów w produkcji stali, może to działać na niekorzyść rynku stali w Polsce i jej możliwości sprzedaży za granicę.

Jakość produktu końcowego jest jednak lepsza niż w przypadku stosowania wielkich pieców. Dzięki piecom elektrycznym można łatwiej ulepszać stal i bez komplikacji doprowadzić ją do pożądanego poziomu. Na przykład, czystość produktu jest wyższa. Większa jest również wydajność cieplna, ponieważ temperatura może być mierzona i kontrolowana znacznie dokładniej niż w wielkim piecu.

Nowości i innowacje w zakresie pieców elektrycznych do produkcji stali

Aby zapewnić, że wszystkie produkty znajdujące się w piecu elektrycznym osiągają tę samą temperaturę, stosuje się cewki elektromagnetyczne. Wytwarzają one rodzaj mieszania, które pozwala całemu materiałowi znajdującemu się w dolnej części wsadu wznieść się na wyższy obszar.

W ten sposób uzyskuje się jednakową temperaturę dla całego piece. Jest to w rzeczywistości najlepszy proces dla tego typu zawartości, ponieważ piec elektryczny można łatwiej załadować i działa on z równym skutkiem zarówno na złom bez wstępnego podgrzewania, jak i na metal, który jest już płynny. Tutaj mamy kolejną zaletę. Nie ma znaczenia, z jakim materiałem bazowym będziemy pracować. Wykończenie będzie wysokiej jakości w obu przypadkach.